Kiezen voor BOJAN

BOJAN advies staat garant voor een goed resultaat, omdat hij

  • Al ruim 20 jaar ervaring heeft met preventie en gezondheidsbevordering
  • Van tevoren zijn oor te luister legt bij de doelgroepen
  • Betrokkenen vanaf het begin van een project inzicht en inspraak geeft
  • De doelgroep betrekt opdat zij gaan meedenken en kijken waar en hoe het anders kan
  • Zorgt dat beleid concreet wordt omgezet in actie
  • Valorisatie hoog in het vaandel heeft staan: zorgen dat kennis daadwerkelijk wordt gebruikt en toegepast
  • Mensen motiveert:  je gaat er pas echt iets doen, als je ziet dat jouw bijdrage er echt toe doet
  • Zorgt dat partijen gaan samenwerken en dat personen en hun competenties elkaar gaan aanvullen
  • Van te voren bedenkt hoe je resultaten en successen gaat meten, terugkoppelen en vieren
  • Project én resultaat zichtbaar maakt teneinde beleid te verankeren, of juist verder te ontwikkelen