Beleid en gezondheid

De weg naar een gezonde samenleving of een gezond organisatie begint bij een beleid dat duidelijke, meetbare en haalbare gezondheidsdoelen stelt. BOJAN Advies heeft jarenlange ervaring met het onderbouwen en formuleren van (volks)gezondheidsbeleid.

Gezondheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren, zoals omgevingskenmerken of economische en technologische ontwikkelingen. Beleidsmaatregelen van andere sectoren (onderwijs, ruimtelijke ordening, sociale zaken) kunnen daarom indirect een potentieel positief of negatief effect hebben op de gezondheid.

BOJAN Advies werkt mee aan innovatieve manieren om gezondheidsbeleid te versterken. In gemeentes doen we dat o.a. via een serious game, getiteld VTV In2Action. Doel van deze game is om de communicatie en samenwerking tussen lokale partijen te verbeteren, en daarmee de integratie van kennis van diverse organisaties en personen in de beleidsvorming te bevorderen. Dat betreft zowel wetenschappelijke kennis als beleids- en praktijkkennis.