BOJAN Advies

BOJAN Advies heeft een ambitie: Gezondheid van mensen bevorderen binnen scholen, de wijk, op de werkplek en binnen de zorg.  Dat vraagt om investering van beleidsmakers, managers, ouders en burgers, van onszelf dus! Wij bieden advisering bij en ondersteuning van gezondheidsbeleid binnen gemeenten, organisaties en bedrijven en binnen de gezondheidszorg. We werken vanuit de visie dat gezondheid een groot goed is, maar ook dat werken aan een gezonde samenleving een complexe materie is.

Als gezondheidsbevorderdaar/epidemioloog ben ik geïnteresseerd in de klassieke determinanten van gezondheid, zoals roken, alcohol, voeding, ontspanning, lichaamsbeweging etcetera. Een gezonde leefstijl is ieders eigen verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd is de omgeving in hoge mate van invloed op onze leefstijl. Daarom gaat het in de gezondheidsbevordering niet alleen om voorlichting, maar ook om het beïnvloeden van die omgeving, bijvoorbeeld op school, in de wijk en op de werkplek.
Wat steeds duidelijker is geworden, is dat gezondheid sterk samenhangt met de kansen die iemand krijgt in de maatschappij. Goed/meer onderwijs levert niet alleen een hogere plek op de sociale ladder op, het geeft ook een betere garantie op een goede gezondheid. Meer onderwijs levert als het ware meer Gezondheidsvaardigheden. De sociale structuur in een land/stad/wijk hangt samen met de Gezondheidsverschillen die voorkomen.
Daarmee komen we bij de derde ‘pijler’ : de invloed van de politiek op de gezondheid van de bevolking. Het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van jongeren, minderheden, maar ook ouderen en bijvoorbeeld kinderopvang bepaalt de kansen van mensen in een samenleving, hoe mensen ‘mee kunnen doen’ (participeren) en in hoeverre mensen worden ondersteund in hun zingeving.
Het samenspel van determinanten van gezondheid wordt tegenwoordig vaak ‘positieve gezondheid‘ genoemd. Wat ik in dat concept een beetje mis is die politiek.
BOJAN Advies helpt bij de ontwikkeling, ondersteuning en onderzoek van gezondheidsprogramma’s. Onze specialisatie ligt in het vertalen van vraagstukken op het gebied van leefstijl, gezondheid en vitaliteit in haalbare resultaten, met aandacht voor duurzame effecten.

BOJAN Advies levert ook interim- en projectmanagement en begeleidt:

  • Transitie-trajecten in de gezondheidszorg
  • Implementatie van kwaliteitsinstrumenten in de dagelijkse praktijk
  • Social marketing