Vitaliteit op de werkplek

BOJAN Advies werkt mee aan het bewerkstelligen van een duurzame inzetbaarheid van werknemers. De vitaliteit van werknemers zal in belangrijke mate bepalend worden voor de productiviteit van bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt, met name in de zorg en in het onderwijs, ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking, vraagt om hernieuwde aandacht van werkgevers voor het werkvermogen van hun werknemers.

Via een planmatige aanpak, ook wel Gezondheidsmanagement genoemd, streven we naar het verbeteren van het werkvermogen door aandacht voor motivatie, ontwikkelkansen, leiderschap, eigen verantwoordelijkheid en beslissingsmogelijkheden, mobiliteit en job-security. Hierin wordt ook aandacht gegeven aan Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning, het zogenaamde BRAVO-concept.

In samenwerking met Gezond Advies en Implementatie hebben we in 2017 en 2018 een Masterclass ‘Health Promotion at the Workplace’ gegeven in Sundsvall, Zweden. De Masterclass is gecombineerd met een Field Visit in Nederland.

BOJAN Advies is één van de organisatoren van de Masterclass over Generatieleren. In een vitale organisatie hebben mensen plezier in hun werk, autonomie over hun werkzaamheden, en voelen mensen zich veilig en betrokken. Iedere generatie heeft specifieke kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring is waardevol voor onze samenleving. Het is onze bagage die we in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Leren met elkaar, van elkaar en over elkaar om elkaar te begrijpen. De sleutel tot onze participatie samenleving, en van belang voor een vitale organisatie.