Achtergrond

Jan Jansen heeft 25 jaar ervaring binnen de publieke gezondheidszorg in Nederland en Europa.

Hij is afgestudeerd als voedingskundig ingenieur aan de Wageningen Universiteit (1988) en heeft een graad Master in Public Health behaald aan de Netherlands School of Public Health (1999). Na enkele jaren in het onderzoeksveld te hebben gewerkt (TNO Voeding) heeft hij in 1990 de overstap gemaakt naar het RIVM, waar hij onder andere heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van 1993, 1997 en 2002. Zijn aandachtsgebied binnen de VTV was preventie en determinanten van gezondheid.

Van 2002 tot en met 2012 was hij werkzaam bij het Gezondheidsinstituut NIGZ, waar hij zich de eerste periode heeft geconcentreerd op de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen vanuit de settings wijk en zorg. Hij is onder andere verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen, ondersteunen en evalueren van (intersectorale) interventies en beleidsmaatregelen gericht op gezondheidsbevordering en preventie.

Sinds januari 2004 heeft hij leiding gegeven aan het cluster Jeugd, later School en Werk, van het NIGZ en een groep professionals geleid van gemiddeld 25 personen.

Sinds 2010 is hij daarnaast als trainer werkzaam bij transitie-trajecten binnen de gezondheidszorg. Hij is daarbij onder andere ingezet bij Instellingen voor Ouderenzorg in de regio Utrecht (Rijnhoven) en bij een organisatie voor Thuiszorg in Noord-Holland (Omring).

Van augustus 2012 tot en met september 2015 heeft hij part-time gewerkt als senior consultant bij het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Hij is daar onder andere betrokken geweest bij diverse Europese projecten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de zorg, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsbevordering.

Links en partners

BOJAN Advies vormt samen met Gezond Advies en HealthImpact een netwerk dat zich richt op advies, onderzoek en projectmanagement op het gebied van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en zorg.

Wij bieden onze diensten aan gemeenten aan, maar ook aan andere lokale organisaties, beroepsgroepen (zorgprofessionals) en bedrijven. Daarnaast zijn we actief in internationale projecten op dit terrein.

Kijk voor meer informatie over Integraal Gezondheidsmanagement ook op de website Gezondheidsmanagement.nl

BOJAN Advies biedt samen met diverse coaches in Nederland het zogenaamde Beachcoaching aan. Coaching, maar dán anders!

Portretfoto: lichtopschrift.nl