Gedrag en gezondheid

Welk veranderproject of -programma u ook ontwikkelt, een goed resultaat staat of valt met het gedrag van degenen op wie het is gericht. Gedrag wordt bepaald door kennis, houding en omgeving. Hoe maak je mensen bewust van hun gedrag en hoe zij dit kunnen veranderen? BOJAN Advies hecht veel belang aan het vergroten van de ‘eigen effectiviteit’. Wat inhoudt: de mate waarin men denkt het eigen gedrag te kunnen veranderen.
Daarom besteedt BOJAN Advies in veel van zijn activiteiten (o.a. via trainingen aan professionals) aandacht aan Gezondheidsvaardigheden, dat zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en gebruiken bij het nemen van beslissingen over gezondheid.

Ook de omgeving speelt bij gedragsbeïnvloeding een grote rol. De omgeving moet de beoogde gedragsverandering immers wél faciliteren.
BOJAN Advies is er dan ook sterk op gericht dat:

  • De fysieke omgeving de mens in staat stelt om te veranderen (kantines, fietspaden, etc.)
  • De sociale omgeving ‘meewerkt’ (familie, school, vrienden, collega’s, etc.)
  • De gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt