Kwetsbare groepen en gezondheid

De jeugd heeft de toekomst, maar nog meer dan dat bepaalt de leefstijl van de huidige jeugd de zorg van de toekomst. Het overgewicht van nu zal bijvoorbeeld een grote wissel trekken op de vraag naar zorg op midden lange termijn. Een sterke toename in Diabetes is al zichtbaar, maar daar zal het niet bij blijven.

Daarnaast wordt de moderne burger steeds meer aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid als het om gezondheid gaat. Dat betekent dat we juist bij kinderen moeten investeren in de basisvaardigheden die nodig zijn om de juiste keuzes te kunnen maken op het terrein van hun leefstijl. Diezelfde vaardigheden zijn van belang om een populatie volwassenen te creëren die sociaal-emotioneel in staat is zich staande te houden in de toekomstige maatschappij.
BOJAN Advies ondersteunt de activiteiten die in Nederland plaatsvinden rondom De Gezonde School.

Maatschappelijk kwetsbare mensen hebben vaak meer dan één probleem: financieel, sociaal, gezondheid, werk en wonen. BOJAN Advies werkt mee aan diverse methodieken om de gezondheid van deze groep te verbeteren. Eén daarvan is het project Goed-Gevoel-Stoel (GGS). Via dit project krijgen deelnemers weer vertrouwen in eigen kracht als basisvoorwaarde voor mentale weerbaarheid en zelfmanagement.